Agnetas Allehanda grundades år 1985 av Agneta Paulsson
Vi skapade vårt eget original – Tenntråd från familjen Paulsson´s

Känn Er välkommen in i vår web-butik

Web-butiken är öppet dygnet runt
Vi har ingen direktförsäljning, endast näthandel

Varma Hälsningar
Agneta Paulsson med Familj
Mail: support@agnetasallehanda.se
Kundtjänst öppet-tider är 10:00 till 17:00
Telefon 070 511 63 37

Agneta och Kjell Paulsson
Tuolluvaaravägen 8D
981 41 Kiruna