Här hittar du olika runda kulor och pärlor som kan kompletteras i din tenntrådsfläta

Copyright © Agnetas Allehanda – överträdelse beivrar. All stöld av bilder polisanmäles ovillkorligen