Här hittar du olika runda kulor och pärlor som kan kompletteras i din tenntrådsfläta

Copyright © Agnetas Allehanda – överträdelse beivrar
All stöld av bilder polisanmäles ovillkorligen